Chameleoni 2024

Nástěnný kalendář formátu A3 pro rok 2024 – Chameleoni. Fotografie vznikaly v průběhu řady let, některé v přírodě v různých koutech světa, jiné v teráriích u soukromých chovatelů. Poděkování: David Modrý, Petr Nečas, Michal Křelina, Martin Smrček. Host: Daniel Koleška, Zoopark Zájezd.

Aktualizované vydání (nová obálka a kalendárium na rok 2024).

Calendar – Chameleons | Kalender – Chamäleons | Kalendář – Chameleoni

Titulní strana
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
×

Titulní strana

Titulní strana kalendáře "Chameleoni" - pro rok 2024. Kalendář je formátu A3, plnobarevný, tištěný na kvalitním křídovém papíře. Hostujícím fotografem kalendáře Hadi Evropy je můj kamarád, pan Daniel Koleška ze Zooparku Zájezd. Patří mu dík za doplnění celé řady druhů chameleonů.

Leden

Leden - rok začíná méně nápadnými, "hnědými" druhy chameleonů. Na titulní fotce je trpasličí druh z Tanzánie, z pohoří Nguru - Rhampholeon acuminatus. Zde samec. | Napravo jsou následující druhy: nahoře chameleon dvoupruhý (Trioceros bitaeniatus), fotografovaný v Keňi na hoře Kulal. Uprostřed je brokesie trnitá (Brookesia stumpffi) a dole brokesie Thielova (Brookesia thieli). V obou případech se jedná o trpasličí chameleony, žijící v podrostu buše na ostrově Madagaskar.

Únor

Na hlavním snímku měsíce února je chameleon trpasličí (Bradypodion pumilum) z Jihoafrické republiky. Navzdory svému jménu se nejedná o vyloženě trpasličí druh. Je živorodý a obývá chladné a větrné pobřeží jižní Afriky. Na fotografii samec, nedaleko Kapského města. | Napravo zcela dole pro srovnání samice téhož druhu. Nahoře a uprostřed je třírohý chameleon z pohoří Usambara v Tanzánii - Trioceros deremensis (samec).

Březen

Na hlavní fotografii je východoafrický chameleon Elliotův (Trioceros ellioti), samec. | Na snímcích napravo, shora dolů: chameleon habešský (Trioceros affinis), chameleon ceylonský (Chamaeleo zeylanicus) a zcela dole extrémně raritní a jen v pár exemplářích známý "chameleon jednorožec" Trioceros conirostratus. Tento druh se vyskytuje na rozhraní Jižního Súdánu, Ugandy a Keňi. Zvíře, které zde vidíte na snímku je první známý exemplář z Keňi. Nalezli jsme ho na dobrodružné výpravě do pohoří Loima, vedené kamarádem Petrem Nečasem. Zde samec.

Duben

Hlavní fotografie měsíce dubna zobrazuje mladý exemplář chameleona afrického (Chamaeleo africanus). Tento druh má velký areál rozšíření v subsaharské Africe a v Egyptě. Ve středověku však byl introdukován do Řecka a dnes zde existuje životaschopná, divoce žijící populace. | Napravo nahoře je mladý samec téhož druhu, uprostřed a dole pak samice příbuzného druhu, chameleona arabského (Chamaeleo arabicus) - fotografovaná v jižním Ománu.

Květen

Květen již nabízí ty "správné", bizarní druhy, pestře zbarvené a opatřené na hlavě výrůstky ve tvaru dopředu trčících rohů. Na hlavní fotgrafii je chameleon Willsův (Furcifer willsii) z Madagaskaru, zde samec. | Snímky napravo: nahoře Furcifer verrucosus, uprostřed Furcifer minor a dole samec horského druhu Trioceros narraioca. Toho jsem fotografoval v severní Keňi na hoře Kulal. Přestože leží jen kousek od rovníku, možná byste byli překvapeni, jaká je zde ve výšce 2,000 m n. m. v noci zima!

Červen

Celý červen jsem věnoval jedinému druhu, chameleonu jemenskému (Chamaeleo calyptratus), mezi chovateli přezdívanému zdomácněle "jemeňák". Jde o vůbec nejčastěji lidmi chovaného, rozmnožovaného (a též bohužel i stálým křížením často "przněného") chameleona. Vzhledem k politické a bezpečnostní situaci v jeho domovině se v současnosti ve volné přírodě nafotit nedá, takže se musíme spokojit se snímky z chovů. Na hlavní fotografii je samice krátce po snůšce vajec. | Snímky napravo: nahoře samec svým zbarvením velmi blízký přírodním chameleonům. Uprostřed samice v typickém zbarvení pro graviditu. Dole dospělý samec, který již bohužel morfologií a kresbou zcela neodpovídá původní přírodní formě (důsledek inbreedingu).

Červenec

Hlavní foto měsíce července obsadil jeden z nejkrásněji zbarvených druhů - chamaleon kobercový (Furcifer lateralis), zde gravidní samice. | Na snímcích napravo je východoafrický chameleon přilbový (Trioceros hoehnelii). Vysoce variabilní druh, či možná spíše druhový komplex. Nahoře a uprostřed samci, Keňa, dole subadultní jedinec.

Srpen

Hlavní foto srpna zobrazuje chameleona krátkorohého (Calumma brevicorne). | Napravo - nahoře a uprostřed je jeden z největších druhů chameleonů vůbec, chameleon Mellerův (Trioceros melleri), který může ve výjimečných případech dorůst do délky až přes 70 cm. Na obou snímcích jsou samci. Napravo dole je samice velmi vzácného chameleona Kinyongia tenuis z Tanzánie.

Září

Málo známý chameleon zelený (Furcifer viridis) z Madagaskaru je na hlavním snímku měsíce září. | Napravo jsou rohaté druhy - chameleon třírohý neboli Jacksonův (Trioceros jacksonii xantholophus) nahoře (samec), a chameleon Johnstonův (Trioceros johnstonii) uprostřed a dole (rovněž samec).

Říjen

Celý říjen jsem věnoval jedinému druhu - chameleonu obecnému (Chamaeleo chamaeleon). Proč? Je to "náš", evropský (přesněji řečeno středomořský) druh, typický pro celou čeleď, popsaný K. Linném již v roce 1758. Chameleon se svoji typickou barvoměnou a schopností dívat se každým okem jiným směrem, s prsty srostlými do "kleštiček" uzpůsobených pohybu po tenkých větvích. To vše vidíte na snímcích pro měsíc říjen.

Listopad

Impozantní svou velikostí a barvami, to je madagaskarský chameleon pardálí (Furcifer pardalis). Pro svůj atraktivní vzhled velmi oblíbený druh mezi chovateli (dnes je již téměř jisté, že chameleon pardálí je ve skutečnosti celý komplex blízce příbuzných druhů). | Snímky napravo: nahoře chameleon pardálí, uprostřed a dole jeden z největších chameleonů světa, chameleon Parsonův (Calumma parsonii).

Prosinec

Rok ukončíme trochu netypickým obrázkem. Chameleoní ocas, stočený do spirály, připomínající jakousi kapradinu - tedy spíše taková fotografická "náladovka". Ocas patří chameleonu límcovému (Chamaeleo dilepis). | Napravo nahoře a uprostřed chameleon límcový - detail hlavy a celkový pohled. Dole pak jeho příbuzný, chameleon štíhlý (Chamaeleo gracilis).