Plazi Chorvatska 2024

Nástěnný kalendář formátu A3 pro rok 2024 – Plazi Chorvatska. Fotografie vznikaly v průběhu řady let a procestovali jsme pro ně velkou část Chorvatska (a některé přilehlé země). Všechny fotografie jsou z volné přírody. Hosté: Vojta Hejduk, Jaroslav Karhánek, Tomáš Klacek a Daniel Koleška.

NOVINKA ROKU 2024.

Calendar – Reptiles of Croatia | Kalender – Die Reptilien Kroatiens | Kalendář – Plazi Chorvatska

Titulní strana
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
×

Titulní strana

Titulní strana kalendáře "Plazi Chorvatska" - pro rok 2024. Kalendář je formátu A3, plnobarevný, tištěný na kvalitním křídovém papíře.

Leden

Zamenis situla | Platyceps najadum, Coronella austriaca, Malpolon insignitus.

Únor

Lacerta viridis (samice) | Lacerta trilineata major (samec), Podarcis siculus campestris (samec), Lacerta viridis viridis (samec).

Březen

Vipera ursinii macrops | Vipera ursinii macrops (detail), Vipera berus (černá forma), Vipera berus bosniensis.

Duben

Algyroides nigropunctatus (samec) | Dalmatolacerta oxycephala, Lacerta agilis bosnica (samice), Dinolacerta mosorensis.

Květen

Emys orbicularis (adult) | Emys orbicularis (subadult), Emys orbicularis (juvenile), Mauremys rivulata.

Červen

Telescopus fallax | Telescopus fallax (detail), Anguis fragilis (samec), Ophisaurus apodus.

Červenec

Hierophis viridiflavus carbonarius | Hierophis viridiflavus carbonarius (detail), Dolichophis caspius, Hierophis gemonensis.

Srpen

Podarcis melisellensis (pár) | Podarcis muralis maculiventris (samec), Podarcis muralis muralis (samice), Podarcis melisellensis (bifurkace ocásku).

Září

Natrix tessellata | Natrix tessellata, Natrix natrix (typ zbarvení "natrix"), Natrix natrix (typ zbarvení "persa").

Říjen

Elaphe quatuorlineata (adult) | Zamenis longissimus (adult), Zamenis longissimus (subadult), Elaphe quatuorlineata (juvenile).

Listopad

Testudo hermanni | Hemidactylus turcicus, Tarentola mauritanica, Ablepharus kitaibellii.

Prosinec

Vipera ammodytes (adult) | Vipera ammodytes (adult), Vipera ammodytes (juvenile), Vipera ammodytes (adult).