Ještěrky 2024

Nástěnný kalendář formátu A3 pro rok 2024 – Ještěrkovití. Fotografie vznikaly v průběhu řady let v různých koutech Evropy, Asie a Afriky. Všechny zde prezentované fotografie jsou z volné přírody a drtivá většina z nich vznikla tzv. in situ.

Aktualizované vydání (nová obálka a kalendárium na rok 2024).

Calendar – True Lizards in the Wild | Kalender – Echte Eidechsen in der Natur | Kalendář – Ještěrky v přírodě

Titulní strana
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjne
Listopad
Prosinec
×

Titulní strana

Titulní strana kalendáře "Ještěrkovití" - pro rok 2024. Kalendář je formátu A3, plnobarevný, tištěný na kvalitním křídovém papíře.

Leden

Leden, to jsou velké, "zelené" evropské ještěrky. Jsou si navzájem dost podobné a laik je těžko rozliší. Zelení jsou dospělí samci, samice a mláďata jsou hnědé, různě podélně proužkované či skvrnité. Na hlavním snímku je samec ještěrky zelené (Lacerta viridis), fotografovaný ve Slovinsku, nedaleko řeky Soča. | Snímky napravo: nahoře dospělý samec ještěrky třípruhé (Lacerta trilineata), z chorvatského ostrova Krk, uprostřed samec ještěrky dvoupruhé (Lacerta bilineata) z Kantaberských hor ve Španělsku. I na snímku dole je "zelená" ještěrka, ale tentokrát samice - ještěrka kaspická (Lacerta strigata). Ta je na rozdíl od samců podélně žlutě proužkovaná.

Únor

Řada ještěrkovitých je endemických - obývajících jen malé území (např. pohoří, ostrov, apod). Takové jsou i zde představené druhy. Na hlavním snímku je ještěrka peloponéská (Podarcis peloponnesiacus) z jižního Řecka. Zde samec. | Napravo nahoře: ještěrka mosorská (Dinolacerta mosorensis), uprostřed ještěrka dalamatská (Dalmatolacerta oxycephala) - obě z Chorvatska a dole pak samice ještěrky peloponéské (Podarcis peloponnesiacus). Zde je vidět rozdílné zbarvení samice oproti samci, což je u ještěrkovitých velmi časté.

Březen

V březnu se přesuneme z Evropy do Asie. Na hlavní fotografii je ještěrka koshunská (Takydromus sauteri). Je trávově zelená a ocas má neobyčejně dlouhý a tenký, několikanásobně delší, než tělo. Vyfotografoval jsem ji na Taiwanu v národním parku Taroko. | Na snímcích napravo je velký, horský druh - ještěrka ománská (Omanosaura jayakari). Nahoře samec, pod ním samice. Jedná se o nesmírně plachá, těžko fotitelná zvířata. Snímky pochází z vysokých poloh pohoří Hajar v Ománu. Na obrázku dole je malá ještěrka z Taiwanu, Takydromus viridipunctatus.

Duben

Duben - pojďme do severní Afriky! Žijí zde mohutné, krásně zbarvené ještěrky, příbuzné evropské ještěrce perlové (dříve klasifikované jako její poddruhy). Na hlavním snímku je samec ještěrky tangerské (Timon tangitanus), fotografovaný na okraji potoka v kaňonu v pohoří Vysoký Atlas v Maroku. | Na snímcích napravo je její blízce příbuzná, ještěrka paví (Timon pater). Nahoře dospělý samec, uprostřed samice, dole mládě. Všechny snímky pochází z Tuniska.

Květen

V Evropě žije celá řada druhů travních / zedních / skalních ještěrek rodu Podarcis. Mnohé z nich mají velké množství poddruhů a barevných variant a rozlišit je bez přesné znalosti lokality často dokáže jen odborník. Jednou z vysoce barevně variabilních je ještěrka jadranská (Podarcis melisellensis) na hlavní fotografii. Zde je samec ve vzácnější "jednobarevné" fázi (daleko častější jsou zvířata skvrnitá). | Napravo nahoře ještěrka zední (Podarcis muralis), zde samec z jižního předhůří Pyrenejí ve Španělsku. Uprostřed ještěrka travní (Podarcis tauricus) z jižního Řecka. Tento "druh" je patrně ve skutečnosti celý komplex travních druhů, vzájemně si podobných. Vpravo dole je pak dospělý samec ještěrky italské (Podarcis siculus), zde poddruh campestris z chorvatského ostrova Krk.

Červen

Měsíc červen nás vrátí do Afriky. Na hlavním snímku je samice paještěrky alžírské (Psammodromus algirus) z Tuniska. | Napravo, shora dolů: Acanthodactylus maculatus, samice, Tunisko; Acanthodactylus aureus, samec, jižní Maroko a úplně dole Pedioplanis gaerdesi z Namibie.

Červenec

Přesuneme se do tzv. "Afrického rohu", obtížně dostupné oblasti Somálska a východní Etiopie. Cesta sem patřila k nejdobrodružnějším a snad i nejnebezpečnějším, které jsem s přáteli podniknul. A snímky odsud považuji za opravdu cenné. Na hlavní fotografii je velká ještěrka Parkerova (Latastia coeruleopunctata) z východní Etiopie. | Napravo, shora dolů: Latastia longicaudata revoili, Somaliland; Pseuderemias brenneri, Etiopie a Heliobolus spekii, Etiopie.

Srpen

Hlavní foto měsíce srpna, to je ještěrka řecká (Hellenolacerta graeca). Zde samec, fotografovaný na poloostrově Peloponnés. | Napravo nahoře a uprostřed je ještěrka obecná (Lacerta agilis). Ta má široké rozšíření v Evropě a západní Asii a žije i u nás. Zde je poddruh boemica, fotografovaný v Arménii (nahoře samec, pod ním samice). Vpravo dole je samice horské ještěrky Atlantolacerta andreanskyi. Snímek pochází z pohoří Vysoký Atlas v Maroku.

Září

Paještěrka Ščerbakova (Eremias szczerbaki) je jedním z řady druhů taxonomicky složitého rodu Eremias ve Střední Asii. Fotografie pochází z Kyrgyzstánu. | Vpravo nahoře paještěrka stepní (Eremias arguta), rovněž z Kyrgyzstánu. Uprostřed paještěrka Strauchova (Eremias strauchi) z Arménie a dole pak samec Eremias velox z Kyrgyzstánu.

Říjne

Říjen nás zavede do oblasti Kavkazu a okolí. Zde se vyskytují ještěrky rodu Darevskia, rod nesmírně početný na druhy, poddruhy a barevné formy. Nejste-li skutečný odborník, bez znalosti lokality ještěrky jen težko přesně zařadíte. Na titulní fotografii je pár ještěrek kavkazských (Darevskia caucasica caucasica), fotografovaný při sestupu z treku k hoře Kazbegi v severní Gruzii (Vysoký Kavkaz). | Napravo, shora dolů: Darevskia nairensis, samec, Arménie, Darevskia portschinskii, samec, střední Gruzie a dole Darevskia rudis chechenica, samec, severní Gruzie, při hranicích s Čečenskem.

Listopad

Celý listopad jsem věnoval ještěrce perlové (Timon lepidus). Jedná se o největší evropskou ještěrku a současně jednu z největších ještěrek celého světa. Je barevná a impozantní, myslím, že si to zaslouží. Všechny snímky pochází z různých lokalit severního Španělska.

Prosinec

Rok ukončím méně známými druhy ještěrek. Na hlavním snímku je paještěrka dalmatská (Algyroides nigropunctatus), samec, fotografovaný na ostrově Krk v Chorvatsku. | Vpravo nahoře je příbuzný druh z jižního Řecka, Algyroides moreoticus, zde samec. Uprostřed drobná Parvilacerta parva, fotografovaná u jezera Sevan v Arménii. A dole dospělý samec Phoenicolacerta laevis z hory Carmel v severním Izraeli.